Tuomarinkylän Maneesi Oy

Toimintaperiaatteet

Tuomarinkylän Maneesi Oy:n toimialana on ylläpitää ratsastustoimintaan tarkoitettuja halleja eli maneeseja. Maneesit sijaitsevat Helsingin Tuomarinkylässä kaupungilta vuokratulla maa-alueella.

Maneesiyhtiö ei tavoittele voittoa, vaan pyrkii tarjoamaan maneeseja alueen ratsastajille omakustannushintaan. Tämän mahdollistaa suuri talkootyön osuus mm. lantojen keruussa ja ratsastuspohjien ylläpitämisessä. Jokainen käyttäjä sitoutuu keräämään hevosten jätöksiä ja tyhjentämään lantakärryjä säännöllisesti. Pohjat huolletaan tarpeen mukaan ja jopa päivittäin Helsingin kaupungin Stara:n toimesta ja talkoovoimin omalla kalustolla.

Maneeseja käyttävät kahden täysihoitotallin yksityisratsastajat ja 90 hevosta sekä kahden ratsastuskoulun oppilaat ja 60 opetushevosta. Lisäksi seurat järjestävät maneeseissa kilpailuja ja valmennuksia.

Pääasialliset tulot tulevat pääkäyttäjäryhmiltä perittävistä ns. vakiovuoromaksuista. Vakiovuorosopimukset pyritään solmimaan ennen kauden alkua, yleensä toukokuun loppuun mennessä. Sopimuksessa käyttäjä sitoutuu kiinteään kuukausimaksuun kauden ajaksi ja vastineeksi saa käyttöönsä yksilöidyt ”vakioaikaan” olevat tunnit maneesissa. Pääkäyttäjien lisäksi yksittäiset henkilöt ja seurat voivat tehdä varauksia. Lisäksi maneeseihin voi tehdä yksittäisiä varauksia kesken kauden mm. valmennus ja kilpailutoimintaa varten.

Kausikortti oikeuttaa käyttämään maneesia aina kun siellä ei ole varauksia eli tyhjillä urilla. Kausikortteja myydään hevoskohtaisesti koko kaudeksi.

Maneesien käyttöaste on erittäin korkea ja tulevaisuudennäkymät ovat hyvät.

Hallinto

Yhtiön hallinnosta vastaa hallitus, jossa on edustettuna kaikki alueen tallit, koulut ja TKR. Hallituksen nimeämä toimitusjohtaja vastaa juoksevasta hallinnosta, mm. maneesivarauksista, sopimuksista, maksuliikenteestä sekä kiinteistöjen ja ratsastuspohjien huolloista.

Hallitus

Hallituksen jäsenet:

Kimmo Ari, puheenjohtaja
Vättö Arja-Liisa, varapuheenjohtaja

Aalto Antti
Aalto Lotta
Degerth-Moldováni Kirsi
Heinonen Anu                                                                                                                                                                                                                                                      Honkavaara Annika                                                                                                                                                                                                                                                          Höri-Santala Tiina
Laaksonen Outi

Vaarama Juha, varajäsen

Tuomioja Raimo, toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri

Scroll to Top