Säännöt

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen kentillä, maastoissa ja yleisillä alueilla noudatetaan maneesisääntöjä.

MANEESISÄÄNNÖT / Päivitetty 1.1.2020

Jokainen maneesia käyttävä on velvollinen noudattamaan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n (”Maneesi”) maneesisääntöjä.

I Käyttöoikeudet

Lanaukset
Maneesit pyritään lanaamaan päivittäin. Lanauksen aikana voi ratsastaa mikäli huoltotoimet eivät siitä hidastu. Esteitä tai puomeja ei saa tuoda uralle ennen lanauksen päättymistä.

YKS- JA YKSE-vuorot
YKS- ja YKSE-vuorot on varattu Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:ssä ja Tuomarinkylän Talli Oy:ssä asuville hevosille. Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n ja Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n yksityishevoset voivat käyttää kyseisiä vuoroja lunastettuaan hevoskohtaisen YKS-oikeuden. Oikeus on lunastettavissa vain mäellä asuville hevosille. YKS-vuorot on varattu sileään ratsastukseen. YKSE-vuorot on varattu ensisijaisesti estetyöskentelyyn ja muiden kuin estetuntien pitäminen YKSE-vuoroilla on kielletty.

Kausikortti eli oikeus käyttää ns. tyhjiä vuoroja/uria
Kausikortin kausi on 1.9.–31.8. Kausikortti on hevoskohtainen ja oikeuttaa ratsastamaan tyhjillä vuoroilla. Kausikorttisopimus astuu voimaan kun suoritus maksetaan Maneesin tilille. Maksaessaan kausikortin hevosen vastuuhenkilö sitoutuu noudattamaan sopimusta ja maneesisääntöjä sekä huolehtimaan, että kaikki ko. hevosta käsittelevät noudattavat niitä.

Viikkokortti ja päivävaraus ovat hevoskohtaisia ja tuovat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kausikorttikin, pois lukien arkiaamuina klo 7-10, jolloin ratsastusoikeus on vain kausikorttilaisilla. Mikäli ei toisin sovita, on viikkokortti voimassa maanantaista sunnuntaihin. Päivävaraus on voimassa yhden kalenteripäivän.

Mahdolliset varaukset tyhjillä urilla
Viikonloppuisin tyhjät vuorot on varattu tasapuolisesti kausikorttilaisille, ratsastuskilpailuille ja valmennustoiminnalle.
Kaikki varaukset ovat nähtävillä Maneesin nettisivuilla Varauskalenterissa. Kunkin kalenteriviikon uravaraukset tulee tehdä viimeistään edellisenä torstaina klo 20 mennessä. Tuomarinkylän toimijoiden on mahdollista varata tyhjä ura koko kauden ajaksi, ns. vakiovuorovarauksena. Nämä edellyttävät aina hallituksen päätöstä. Hinnasto on Maneesin nettisivuilla. Huom! Ratsastuskouluilla on Vanhan Maneesin tuntien alkaessa oikeus tulla siirtämään väliaidat paikalleen 5 min ennen tuntien alkua.

Irtohypytys ja -juoksutus
Kausikortin lunastaneilla on oikeus irtohypyttää ja -juoksuttaa lauantaisin klo 20–23 välillä uralla 3 (Uusi Maneesi).

Valmennustoiminta
Valmennukset on merkittävä Maneesin nettisivuilla olevaan Valmennuskalenteriin viimeistään 24 tuntia ennen valmennuksen alkua. Peruutuksen sattuessa merkintä on poistettava. Merkintä Valmennuskalenterissa EI OIKEUTA URAN YKSITYISKÄYTTÖÖN ja valmennuksen tulee aina pysyä omalla uralla. Yhdellä valmentajalla saa olla kerrallaan enintään neljä ratsukkoa tunnilla. Jos valmentajia on samanaikaisesti kaksi, saa valmennettavia olla kaksi ratsukkoa valmentajaa kohden. Valmennettavat ratsukot noudattavat normaaleja väistämissääntöjä.

Valmennuskalenteriin merkitään varaajan nimi ja yhteystiedot, valmennukseen tarvittava aika ja osallistuvien henkilöiden ja ratsujen nimet. Valmennuksen järjestäjä vastaa siitä, että mahdolliset ulkopuoliset valmennettavat ovat maksaneet ns. päivävarauksen maneesiin etukäteen. HUOM! Päivä- tai viikkovaraus ei oikeuta ratsastukseen arkisin klo 7-10 välillä eikä YKS/YKSE-vuoroilla.

Lannan kerääminen
Jokainen maneesien käyttäjä (ratsastaja, juoksuttaja, taluttaja) on velvollinen keräämään hevosten lannat maneesissa olevaan kottikärryyn ennen maneesista poistumista. Velvoite koskee myös muiden hevosten lantojen keräystä. Täysi kottikärry tulee tyhjentää lantalaan. Lannan keräys hevosen selästä käsin ei ole sallittua.

Maneesien käyttö ruuhka-aikoina
Maneesien käyttö on sallittu arkisin klo 17–20 vain ratsain ja tällöin käsihevoset, juoksutus ja liinassa ratsastus on kielletty. Poikkeuksena on eläinlääkärin hevosen tarkastusta varten suorittama juoksutus. Lannan keruu maasta käsin on sallittu.

Vaaran vastuu
Maneesi Oy:lla ei ole vakuutusta hevosille tai ihmisille. Jokainen vastaa hevosensa aiheuttamista vahingoista, esim. rikkoutuneista peileistä. Oreilla pitää olla voimassa oleva vastuuvakuutus. Vahingoista ilmoitetaan pikaisesti Raimo Tuomiojalle, puh. 050 502 9000. Korjaus tilataan Maneesin toimesta ja laskutetaan hevosen vastuuhenkilöltä.

Koirat maneesissa
Koirien pitäminen maneesissa on sallittu vain katsomoalueella, valvottuina ja kytkettyinä.

Sääntörikkomukset
Mikäli maneesisääntöjä (ml. lannankeruuvelvoite) ei noudateta tai maneeseissa käyttäydytään epäasiallisesti, on Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallituksella oikeus evätä maneesien käyttöoikeus osittain tai kokonaan. Käyttömaksuja ei palauteta ko. tapauksissa. Sääntörikkomuksesta seuraa ensin suullinen huomautus ja toistuessa kirjallinen varoitus. Kahden kirjallisen varoituksen jälkeen seuraa maneesien käyttökielto määräajaksi tai tarkastusmaksu (100 €). Luvattomasta ratsastuksesta langetetaan 100 € ulosottokelpoinen tarkastus-/käyttömaksu. Havaituista rikkeistä voi ilmoittaa: maneesi@kolumbus.fi

II Ratsastussäännöt

Varmista ennen oven avaamista, esim. viheltämällä, että oven lähellä olevat kuulevat tulosi. Väistä uralla ratsastavia ja saavu ripeästi sisään sulkien ovi jälkeesi.

Maneeseissa on oikeanpuoleinen liikenne, siis ratsastajien vasemmat kädet kohtaavat ohittaessa.

Uralla ei saa kävellä eikä pysähtyä. Kävele reilusti uran sisäpuolella (= vähintään lamppurivien sisäpuolella). Älä kävele rinnakkain toisen ratsukon kanssa.

Uralla ravia tai laukkaa ratsastavalla on EHDOTON eturatsastusoikeus. Älä missään tilanteessa käännä uralla ravia tai laukkaa liikkuvan ratsukon eteen. Kun ratsastat oikeassa kierroksessa, jätä riittävästi tilaa vasemmassa kierroksessa eteneville.

Poistuessasi maneesista sulje ovi.

Esteiden hyppääminen
Rakenna esteet (tai kavaletit/puomit) vähintään 2 m etäisyydelle laidasta. Esteiden kohdalla oikeassa kierroksessa ratsastava väistää uralla ratsastavaa. Ilmoita AINA kun olet hyppäämässä estettä sanomalla esim. ’vihreä okseri’. Korjaa esteet ja puomit välittömästi käytön jälkeen pois.

Estetyöskentely on sallittua myös tyhjillä vuoroilla, mikäli samanaikaisesti on yksi ura vapaana sileän työskentelyä varten. Poikkeuksena on sunnuntai klo 18-21, jolloin esteitä saa rakentaa Uuteen Maneesiin vaikka yhtään uraa ei olisi vapaana sileällä työskentelyä varten (ns. kausikorttilaisten esteura, KKE).

Vanhaan Maneesiin ei saa rakentaa esteitä jos toisella uralla on ratsastuskoulutunti, ellei asiasta ole ennalta sovittu tunnin pitäjän kanssa.

Käsihevoset ja maasta käsin työskentely
Käsihevosella pitää olla aina suitset. Nyrkkisääntönä, jos maneesissa on 10 ratsukkoa tai enemmän, tule myöhemmin tai mene ulos kävelemään. Turvallisuussyistä hevosten taluttaminen on kielletty YKSE-urilla ja ns. kausikorttilaisten esteuralla sunnuntaina klo 18-21, silloin kun ko. uralla hypätään esteitä.

Juoksuttaessa pitää olla aina suitset. Juoksuttaminen tai muu juoksutukseen rinnastettava toiminta maasta käsin on sallittu vain ruuhka-aikojen (arkisin klo 17–20) ulkopuolella ja muiden maneesin käyttäjien luvalla. Jos yksikin maneesissa oleva henkilö kieltää, niin et saa juoksuttaa tai tehdä muuta vastaavaa toimintaa. Kielto koskee tällöin koko maneesia. Poikkeuksena on eläinlääkärin hevosen tarkastusta varten suorittama juoksutus. Jo aloitetun juoksutuksen tai muun vastaavan toiminnan saa suorittaa loppuun, mutta se on lopetettava 15 minuutin sisällä mahdollisesta kiellosta.

Ohjasajo on sallittu maneeseissa turvallisuussyistä vain klo 21 jälkeen muiden maneesien käyttäjien luvalla tai nk. maksetulla vuorolla.

Muuta
Potkiva tai aggressiivinen hevonen on merkittävä punaisella häntänauhalla ja AINA ilmoitettava maneesiin saapuessa. Ratsastaja on velvollinen valitsemaan ruuhkattomat ratsastustiet, mieluiten myös ruuhkattomat ratsastusajat.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Raimo Tuomioja puh. 050 502 9000, klo 16.00–19.00.

Scroll to Top