Säännöt

Hevosia tai ihmisiä ei ole vakuutettu Tuomarinkylän Maneesin Oy:n toimesta.

Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen kentillä, maastoissa ja yleisillä alueilla noudatetaan maneesisääntöjä.

Hevosen omistaja vastaa hevosensa aiheuttamista vahingoista. Orihevosilla tulee olla maneesissa liikkuessaan voimassaoleva vastuuvakuutus. Kaikki käyttäjät korjaavat hevosten jätökset.  Maneeseissa noudatetaan oheisia maneesisääntöjä.

MANEESISÄÄNNÖT / Päivitetty 04.05.2016

Jokainen maneesia käyttävä on velvollinen noudattamaan maneesisääntöjä.

I Käyttöoikeudet

YKS JA YKSE vuorot
YKS ja YKSE vuorot on varattu Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:ssä ja Tuomarinkylän Talli Oy:ssä asuvia hevosia varten. Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n ja Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n yksityishevoset voivat käyttää kyseisiä vuoroja lunastettuaan yks -oikeuden, joka tulee lunastaa koko kaudeksi. Oikeus on hevoskohtainen. YKS -vuorot on varattu sileään ratsastukseen. YKSE -vuorot on varattu ensisijaisesti estetyöskentelyä varten. 

Kausikortti eli ns. tyhjät vuorot/urat
Kausikortin kausi on 1.9. – 31.8. Sopimuspäivät lasketaan koko kauden alusta tai sen kuun alusta, jonka aikana hevonen on tuotu Tuomarinkylään. Kausikortti oikeuttaa ratsastamaan tyhjillä vuoroilla ja oikeus on hevoskohtainen.  Kausikorttisopimusta ei erikseen allekirjoiteta vaan se astuu voimaan kun suoritus maksetaan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n tilille. Maksaessaan kausikortin hevosen vastuuhenkilö sitoutuu noudattamaan sopimusta ja sääntöjä (sisältyy velvollisuus huolehtia, että kaikki ko. hevosta käsittelevät sitoutuvat sopimuksen mukaisesti noudattamaan sääntöjä). 

Viikkokortti ja päivävaraus tuovat samat oikeudet ja velvollisuudet kun kausikorttikin. Mikäli ei toisin sovita, niin viikkokortti on voimassaa maanantaista sunnuntaihin. Päivävaraus on voimassa yhden kalenteripäivän.

Mahdolliset varaukset tyhjillä urilla
Viikonloppuisin tyhjät vuorot on ensisijaisesti varattu seurojen ratsastuskilpailuille ja valmennustoiminnalle.
Varaukset ovat nähtävillä viikoittain maneesin internetsivulla. Kunkin kalenteriviikon uravaraukset tulee tehdä viimeistään edellisenä torstaina klo 20 mennessä. Tyhjistä urista voi tehdä varauksen myös koko kauden ajaksi, tällainen varaus on ns. vakiovuorovaraus. Hinnaston saa pyydettäessä ja se löytyy myös uuden maneesin ilmoitustaululta ja maneesin internetsivuilta. TARKISTA AINA VIIKKOKOHTAISET VARAUKSET MANEESIN INTERNETSIVULTA.

Irtohypytys
Kausikortin lunastaneilla on oikeus irtohypyttää lauantaisin kello 20.00 – 23.00 välisenä aikana uralla 3. Hevosia ei saa pitää irti Vanhassa Maneesissa peilien rikkoutumisvaaran vuoksi. 

Valmennustoiminta
Valmennukset on kirjattava maneesin ilmoitustaululla olevaan kalenteriin. Kaikki valmennukset tulee merkitä kalenteriin ja peruutuksen sattuessa merkintä on poistettava. Yhdellä valmentajalla saa olla kerrallaan enintään kolme ratsukkoa tunnilla, ja jos valmentajia on samanaikaisesti kaksi, niin valmennettavia saa olla kaksi ratsukkoa valmentajaa kohden. YKSE –urilla saa olla kerrallaan enintään neljä ratsukkoa tunnilla. Valmennustunneilla olevat ratsukot noudattavat normaaleja väistämissääntöjä.

Jätösten kerääminen
Jokainen maneesien käyttäjä (ratsastaja, juoksuttaja, taluttaja) on velvoitettu keräämään hevosten jätökset käytön jälkeen maneesissa olevaan kottikärryyn. Kaikki käyttäjät keräävät myös muiden hevosten lannat maneesista pois lähtiessään. Jätöstenkeräysvelvoitteen rikkomisesta voi seurata maneesien käyttökielto koko meneillään olevalle käyttökaudelle. Täysi kottikärry tulee tyhjentää lantalaan.

Maneesien käyttö ruuhka-aikoina 
Maneesien käyttö on sallittu arkisin klo 17.00–20.00 vain ratsain ja tällöin käsihevoset, juoksutus, ohjasajo ja liinassa ratsastus on kielletty. Poikkeuksena on eläinlääkärin hevosen tarkastusta varten suorittama juoksutus. Jätösten keruu maasta käsin on sallittu.

Vaaran vastuu

Hevosia eikä ihmisiä ole vakuutettu Tuomarinkylän Maneesin Oy:n toimesta. Jokainen hevosen omistaja on velvollinen vastaamaan hevosensa aiheuttamista vahingoista. Oreilla pitää olla voimassaoleva vastuuvakuutus. Rikkoutuneen peilin korvaa hevosen vastuuhenkilö. Vahingosta ilmoitetaan pikaisesti Raimo Tuomiojalle, puh. 040 9009 102.  Korjaus tilataan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n toimesta ja lasku lankeaa hevosen vastuuhenkilölle (tai mahdollisesti vastuuhenkilön ottama vakuutus korvaa). 

Luvaton ratsastus

Luvattomasta ratsastuksesta langetetaan 100.00 € ulosottokelpoinen tarkastus-/käyttömaksu. 

Koirat maneesissa 
Koirien pitäminen maneesissa on sallittu vain katsomoalueella, valvonnan alla ja kytkettynä.

Käyttöoikeuden epääminen
Mikäli sääntöjä rikotaan tai käyttäydytään epäasiallisesti, on Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallituksella oikeus evätä maneesien käyttöoikeus osittain tai kokonaan. Käyttömaksuja ei palauteta ko. tapauksissa.


II Ratsastussäännöt
Sisään tulija väistää uralla ratsastavia. Varmista jo ennen oven avaamista, esim. viheltämällä, että oven lähellä olevat kuulevat tulosi. Odota kunnes tie on selvä ja saavu ripeästi sisään sulkien ovi jälkeesi. 

Potkiva tai muuten agressiivinen hevonen on merkittävä punaisella nauhalla ja AINA ilmoitettava maneesiin saapuessa. Ratsastaja on velvollinen valitsemaan ruuhkattomat ratsastustiet, mieluiten myös ruuhkattomat ratsastusajat.

Loimet ja takit riisutaan sisääntulopäätyyn. Muualle loimien ja takkien jättäminen on kielletty. 

Oikeanpuoleinen liikenne, siis vasemmat kädet kohtaavat ohittaessa. 

Uralla ravia tai laukkaa ratsastavalla on EHDOTON eturatsastusoikeus. Älä siis missään tilanteessa käännä uralla ravia tai laukkaa liikkuvan ratsukon eteen. Kun ratsastat oikeassa kierroksessa, niin jätä riittävästi tilaa vasemmassa kierroksessa eteneville.

Ympyrällä ratsastava käyttää AINA uran sisäpuolta (= jättää reilusti tilaa uralla eteneville ratsukoille).

Uralla ei saa kävellä eikä pysähtyä, kävele reilusti uran sisäpuolella (= vähintään lamppurivien sisäpuolella). Älä kävele rinnakkain toisen ratsukon kanssa.

Rakenna esteet siten, että esteen ja laidan väliin jää vähintään kaksi (2) metriä.

Ilmoita AINA kun olet hyppäämässä estettä sanomalla esim. ’vihreä okseri’. Estetyöskentely on sallittua, mikäli samanaikaisesti on yksi ura vapaana sileän työskentelyä varten. Turvallisuussyistä hevosten taluttaminen ja muiden kuin estetuntien pitäminen YKSE urilla on kielletty! Korjaa esteet ja puomit välittömästi käytön jälkeen pois.

Juoksuttaminen tai muu juoksutukseen rinnastettava toiminta maasta käsin on sallittu vain ruuhka-aikoijen (arkisin klo 17.00–20.00) ulkopuolella ja muiden maneesin käyttäjien luvalla. Jos yksikin henkilö kieltää, et saa juoksuttaa, ajaa tai tehdä muuta vastaavaa toimintaa. Kielto koskee tällöin koko maneesia. Poikkeuksena on eläinlääkärin hevosen tarkastusta varten suorittama juoksutus.


Suorita jossain sopivassa välissä jätösten kerääminen.

Poistuessasi maneesista sulje ovi.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Raimo Tuomioja puh. 050 502 9000, klo 16.00–19.00.